KLUB POTÁPAČOV AMFORA ŠAĽA  Agát

KLUB POTÁPAČOV AMFORA ŠAĽA
Agátová 64
925 81 DIAKOVCE 

Predstavenstvo klubu potápačov AMFORA Šaľa

 
Vladimír Sliška

Prezident Klubu potápačov Amfora Šaľa
SDI INSTRUCTOR
C.M.A.S. INSTRUCTOR I*
Tel.: +421 (0) 31 770 6311
Fax : +421 (0) 31 770 6311
Mobil : +421 (0) 905 627 133
E-mail :
vsliska@potapacisala.sk

 
Ján Kostolanský

Viceprezident Klubu potápačov Amfora Šaľa
C.M.A.S. POTÁPAČ P***
Mobil : +421 (0) 905 308 340
E-mail :
jkostolansky@potapacisala.sk

 
Mgr. Peter Šabík

Člen Rady Klubu potápačov Amfora Šaľa
C.M.A.S. POTÁPAČ P***

Mobil : +421 (0) 905 277 936
E-mail :
psabik@potapacisala.sk

 
Ing. Emil Raschman, PhD.

Člen Klubu potápačov Amfora Šaľa
SDI RESCUE DIVER
C.M.A.S. POTÁPAČ P**

Mobil : +421 (0) 907 291 778
E-mail :
eraschman@potapacisala.sk