POTÁPAČSKÁ ŠKOLA

Tak, ako všetko okolo nás prechádza vývojom, aj poznávanie potápania a vývoj potápačskej techniky natoľko pokročil, že tomuto nádhernému športu sa mohla začať venovať širšia verejnosť. Začala sa prispôsobovať výučba potápania k podmienkam bezpečného rekreačného potápania. Výučba, ktorá prebieha nenásilnou formou, kladie dôraz predovšetkým na bezpečnosť a zvládnutie používania modernej, kvalitnej a vyskúšanej potápačskej techniky, pretože len potom sa potápanie stáva skutočnou zábavou, ktorá prináša nádherné zážitky.

Z dôvodu týchto skutočností sa aj Klub potápačov AMFORA Šaľa začal širšie zaoberať rekreačným potápaním a vytvoril podmienky k tomu, aby sa ľudia so záujmom o potápanie mohli tomuto krásnemu športu venovať. Počas kurzov ponúkaných Klubom potápačov AMFORA Šaľa absolventi získajú dostatočné množstvo teoretických vedomostí a praktických skúseností, aby sa potápaniu mohli venovať dostatočne bezpečne a z pobytu pri vodných plochách sa vracali zdraví a naplnení nezabudnuteľnými zážitkami.

Potápačská škola ponúka záujemcom o potápanie tieto programy :

- SCUBA DISCOVERY PROGRAM : Zoznamovací ponor v bazéne
- OPEN WATER DIVER (OWD) : Základný kurz potápania
- ADVANCED DIVER ( AD ) : Kurz potápania pre pokročilých
- RESCUE DIVER COURSE (RD) : Kurz potápačskej záchrany
- DIVEMASTER COURSE (DM) : Kurz divemastera