SCUBA DISCOVERY PROGRAM

Pre šírenie potápačského športu v rámci Slovenskej republiky, ponúka klub potápačov AMFORA Šaľa pre širokú verejnosť možnosť vyskúšať si čaro tohoto krásneho športu na vlastnej koži.
Náplňou tohoto zoznamovacieho ponoru je poskytnúť možnosť v krátkosti sa zoznámiť so súčasťami potápačského výstroja, jeho prípravou, kompletizáciou a montážou. Za pomoci potápačských inštruktorov sa ho naučia nasadzovať a čiastočne aj používať. Počas tohoto stretnutia majú zúčastnení možnosť vyskúšať si dýchanie pod vodou v kontrolovanom prostredí bazéna.
Je možné, že potápanie Vás zaujme natoľko, že budete mať záujem pokračovať a zaradíme Vás do kurzu Open Water Diver (základný kurz potápania).

podmienky pre účasť
vek 10 – 110 rokov
plavecká spôsobilosť
prehlásenie o účasti na vlastné riziko (Toto podpíšete pred začatím samotného ponoru). Neplnoletí účastníci potrebujú súhlas zákonnéhozástupcu, deti do 15 rokov v doprovode rodiča.

doba trvania
cca 2 hodiny

cena kurzu 50 €, zahŕňa
plnenie fliaš vzduchom
zapožičanie výstroja
vstup do bazéna
SDI dočasný preukaz

cena kurzu nezahŕňa
dopravu na miesto výcviku
občerstvenie, stravu a nápoje
potápačské poistenie