PRÍHOVOR PREZIDENTA SDI

SDI vyrástlo na úspechu svojej sesterskej spoločnosti TDI, ktorá sa špecializovala na pokročilé disciplíny potápačského tréningu. Naši inštruktori sa často pýtali na základný potápačský výcvik, ktorý by odrážal ten istý posun vpred aký prinieslo TDI do oblasti technického potápania.

Po rokoch vývoja a intenzívnej prípravy bol výcvikový program SDI predstavený na DEMA show v roku 1999. Jeho nástup bol rozhodne úspešný. Študenti aj inštruktori ocenili najmä logickú výstavbu výcviku. Zredukovali sme výukový materiál tak, aby študenti dostali v teoretickej časti len podstatné informácie. Ťažiskom sa stal nácvik zručností v kontrolovanom prostredí bazéna a neskôr aj na otvorenej vode. SDI sa stalo prvou agentúrou vôbec, ktorá už od základného výcviku vyžaduje prácu s potápačským počítačom.
Naše výukové materiály odrážajú veľmi efektívny spôsob výstavby moderných učebníc s bohatými ilustráciami a fotografiami. Dokonca sme požiadali krásnu modelku a aktívnu potápačku Lauren Hutton o úvodný príhovor v učebnici základného výcviku SDI. Novým potápačom sa v ňom vyznáva zo svojho celoživotného entuziazmu pre tento šport.

Potápanie sa neustále vyvíja. Mnohé iné agentúry sú ešte stále v minulosti, zatiaľ čo naši ľudia hľadia do budúcnosti a snažia sa udržiavať našu povesť inovátora v tejto oblasti. Radi by sme dosiahli to, aby sa potápanie stalo športom pre celú rodinu. Ako členovia SDI sme všetci potápačmi a chceme, aby sme sa o lásku k tomuto športu mohli podeliť s tak širokou skupinou ľudí, ako je to len možné. Prehliadni si preto prosím škálu programov SDI a pridaj sa ku nám !

Bret Gilliam
Prezident SDI