CIEĽ KLUBU

Najdôležitejším kritériom pri našej práci je uspokojovanie potrieb zákazníkov. Usilujeme sa o to, aby každá realizovaná zákazka bola kvalitatívnym odporučením pre ďalšiu spoluprácu s nami.

Zákazník tým získava dôveru, že nami poskytované služby dosahujú naozaj požadovanú akosť.

Základnou podmienkou dosahovania týchto cieľov je dodržiavanie vysokej a stabilnej kvality vo všetkých etapách riešenia zákaziek a neustále zvyšovanie odbornosti všetkých členov nášho klubu.