PRIEBEH REALIZÁCIE ZÁKAZKY

Prvým krokom pri realizácii zákazky je pozorné vypočutie si problému zákazníka a detailná analýza východzieho stavu požiadaviek klienta a ďalších špecifík, ovplyvňujúcich možné riešenia.

Následne naši skúsení odborníci navrhnú konkrétne riešenie, ktoré sa po pripomienkovaní zo strany zákazníka vypracuje do konečnej podoby.

O priebehu realizácie zákazky vždy informujeme nášho zákazníka a uvítame aj jeho usmernenia, rady a myšlienky.

Naším prvoradým úsilím je odviesť prácu k plnému uspokojeniu potrieb zákazníka.

Pri samostatnej realizácii v teréne sa používa najmodernejšia potápačská technika, využívaná vo vyspelých európskych krajinách, zabezpečujúca hladký priebeh prác.

Charakteristickou črtou práce nášho klubu je pružná reakcia na potreby a meniace sa požiadavky zákazníka, čo sa oceňuje hlavne pri havarijných situáciách.

Po ukončení akýchkoľvek prác vypracujeme dokumentáciu o priebehu realizácie zákazky s možnými odporúčaniami do budúcnosti.