PONUKA PRÁC

Práce pod vodou a v nedýchateľnom prostredí vykonáva skupina kvalifikovaných potápačov, technikov a remeselníkov. Práce robia na všetkých vodohospodárskych objektoch a zariadeniach, ako v prevádzke, tak vo výstavbe.

• priehrady, voľné toky a jazerá, prístavy, čerpacie stanice, studne
• zásobníky, nádrže, mosty, plavidlá, plávajúce zariadenia a práce v nedýchateľnom prostredí.

PRÁCE POD VODOU :

• prieskum a popis objektov s fotodokumentáciou

VIDEO ZÁZNAM NA SUCHU I POD VODOU

• presné zameranie profilov dna, odber vzoriek
• vyhľadávanie a vyzdvihovanie predmetov
• prehliadka a čistenie zariadení
• montáž, demontáž a opravy, čerpadlá, sacie koše, dnové výpuste, hradidlá a iné..
• odstránenie sedimentov a nánosov, štrk, piesok, íl, aj na miestach, kde nie je možné použiť mechanizmy
• očistenie podponorových častí plavidiel a plávajúcich zariadení
• búranie a sekanie betónu
• zisťovanie a utesňovanie priesakov
• práce podľa špecifikácie odberateľa.