Použitá technika pre zabezpečenie potápačských prác

• vysokotlaké elektrokompresory Star II B 2 ks a Astra Schifauver pohonná jednotka benzín Honda motor 1 ks,
• suché potápačské obleky neoprénové a trilaminátové značky Bare, Agama, Swissub každý potápač 2 ks v prípade poruchy,
• potápačské obleky značky Dräger aj s príslušenstvom
• dýchacia technika Dräger, Technisub, Scubapro, La Spirotechnique každý potápač 2 ks v prípade poruchy
• potápačské masky Technisub, Scubapro a celotvárové masky pre telefónny kontakt a do znečistených vôd
• potápačský nôž, computer, plutvy, každý potápač
• kalové čerpadlo
• lodný motor Johnson
• nafukovací čln Zodiac
• merací prístroj pracujúci na základe hydrostatického tlaku s presnosťou 5 cm ( presné zameriavanie profilov dna ).

Snímacia technika:

• digitálny fotoaparát pod vodu Olympus ( vyhodnotenie počítačom )
• fotoaparát Canon plnoautomatický
• videokamera Panasonic
• videokamera pod vodu Panasonic s telefonicky riadeným potápačom.