REFERENČNÉ APLIKÁCIE

DUSLO, a.s. Šaľa : Amerika I.,II.- revízia a oprava výpustných veží
Povodie Váhu Piešťany: demontáž a montáž sacích košov, vyčistenie nátokových priestorov na ČS
Povodie Váhu Šaľa : Práce na plavebnej komore
Povodie Hrona Lučenec: práce na dnovej výpusti
Povodie Hrona Rimavská Sobota: práce na dnovej výpusti
Povodie Dunaja Bratislava : vyčistenie nátokových priestorov na ČS, demontáž a montáž sacích košov
Hydrostav OZ Šaľa: potápačské práce na Vodnom diele Gabčíkovo (oprava dilatačných špár v ľavej a pravej plavebnej komore)
Vodohospodárske stavby, a.s. Nitra: ukladanie zhybky
Agrostav, a.s. Trnava: Vyčistenie nátokových priestorov na ČS, demontáž a montáž sacích košov
DOVO - Mrnka: vyčistenie nátokových priestorov na ČS, demontáž a montáž sacích košov
Vodostav Bratislava a.s.: ukladanie larssen a demontáž
ZKŠ,a.s. Zlaté Moravce: vytiahnutie kolečkového elevátora PK 150
výmena skrutiek M30 na bagri DB 6,3 KRAB
Brochier - Hulín s.r.o.: zhybka pitnej vody 
Gara - Bratislava: malá vodná elektráreň Zvolen
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.: Senecké jazerá, monitoring
Povodie Hrona Levice : práce na dnovej výpusti VN Plášťovce