RESCUE DIVER (RD)

Rescue Diver Course je program ktorý naväzuje na kurz Advanced Diver. Je určený záujemcom, ktorí si chcú zvýšiť svoje potápačské zručnosti a postupovať vyššie v rebríčku potápačských kvalifikácií. Pred absolvovaním kurzu musí účastník vlastniť certifikáciu CPR a prvej pomoci. Účastníci, ktorí ju nemajú, môžu nastúpiť do kurzu CPR a prvej pomoci ktoré sú organizované pred každý kurzom RD.

Absolvovaním kurzu bude potápač pripravený pomôcť svojmu partnerovi a aj sebe v krízových situáciach, ktoré môžu nastať pod vodnou hladinou, asistovať pri záchrane potápača v núdzi ako aj poznať problematiku krízového manažmentu.

Po úspešnom absolvovaní je študent kvalifikovaný vstúpiť do prvého inštruktorského kurzu Divemaster Course.

podmienky účasti
minimálny vek 15 rokov (doprovod rodiča)
minimálne 25 registrovaných ponorov
kurz AD
certifikácia CPR a prvej pomoci

doba trvania
4 teoretických lekcií
4 bazénové lekcie
8 ponorov na otvorenej vode

cena kurzu CPR a prvej pomoci 100
cena kurzu 500 , zahŕňa

plnenie fliaš vzduchom
vstupné na bazén + školné
inštruktorský a skúšobný poplatok
registrácia v SDI alebo C.M.A.S.
manuál kurzu
upomienkové predmety

cena kurzu nezahŕňa
dopravu na miesto výcviku
občerstvenie, stravu a nápoje
potápačské poistenie