ADVANCED DIVER (AD)

Advanced diver je program, ktorý nadväzuje na základný kurz potápania. Je určený záujemcom, ktorý si chcú rozšíriť svoje vedomosti a nové poznatky a potápačské zručnosti.

Certifikát, ktorý obdržia úspešní absolventi kurzu, umožňuje účasť na ponoroch v lokalitách, kde je vyžadovaná vyššia potápačská kvalifikácia ako aj možnosť participovať na vybraných špeciálnych kurzoch a ďalších náročnejších formách potápania.Advanced diver je rozdelený do dvoch úrovní ADVANCED ADVENTURE DIVER a ADVANCED SCUBA DIVER. Advanced Adventure Diver je určení pre potápačov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a potápačské zručnosti na úroveň pokročilého potápača. Advanced Scuba Diver obsahuje väčší počet špecializovaných podkurzov a je určený pre potápačov, ktorých si chcú ďalej zvyšovať svoje kvalifikácie.

K dominantným témam patrí teória viacúrovňových ponorov, navigácia a orientácia, nočné potápanie a problematika potápania v morských podmienkach.


podmienky účasti
minimálne 15 registrovaných ponorov

doba trvania
4 teoretické lekcie
4 bazénové lekcie
6 až 8 ponorov na otvorenej vode
 

ADVANCED ADVENTURE DIVER (AAD)
cena kurzu 480 €, zahŕňa
plnenie fliaš vzduchom
vstupné na bazén + školné
inštruktorský a skúšobný poplatok
registrácia v SDI alebo C.M.A.S.
manuál kurzu
upomienkové predmety

ADVANCED SCUBA DIVER (ASD)
cena kurzu 1000 €, zahŕňa
plnenie fliaš vzduchom
vstupné na bazén + školné
inštruktorský a skúšobný poplatok
registrácia v SDI alebo C.M.A.S.
manuál kurzu
upomienkové predmety


cena kurzu nezahŕňa
dopravu na miesto výcviku
občerstvenie, stravu a nápoje
potápačské poistenie