TEAM POTÁPAČOV

Vladimír Sliška

Absolvent strednej školy. Potápaniu sa venuje od roku 1974. Od roku 1975 sa aktívne venoval plutvovému plávaniu a neskôr trénerstvu plutvových plavcov. Postupne po zvyšovaní potápačských kvalifikácií sa od roku 1983 zapája do prác pod vodou. Je držiteľom Inštruktorského oprávnenia v združení Scuba Diving International a francúzskom C.M.A.S. Po pretransformovaní Klubu v roku 1995 pôsobí v Klube potápačov Amfora Šaľa ako prezident Klubu.

Kontakt: tel. +421905627133
            mail: vsliska@potapacisala.sk

 

Ján Kostolanský

Ukončené stredoškolské vzdelanie, odbor strojárstvo. V klube sa potápaniu venuje od roku 1981. Od roku 1986, kedy úspešne absolvoval kvalifikáciu v združení C.M.A.S., sa venuje pracovnému potápaniu. V klube napomáha k zdokonaľovaniu zručnosti pracovných potápačov. Profesionálne sa venuje potápačskej záchrannej službe. Toho času zastáva funkciu viceprezidenta klubu.

Kontakt: tel. +421905308340
            mail: jkostolansky@potapacisala.sk

 

Mgr. Peter Šabík

Je absolventom Vysokej školy telesnej výchovy a športu. Potápaniu sa venuje od roku 1980. Od roku 1981 sa aktívne venoval plutvovému plávaniu a rýchlostnému potápaniu. Po absolvovaní prvej potápačskej kvalifikácie v roku 1986 sa postupne zapája do prác pod vodou. Je držiteľom oprávnení Potápač s 3 hviezdami vo francúzskom združení C.M.A.S. a Profesný potápač. Po transformácii potápačského klubu v roku 1995 pôsobí v Klube potápačov Amfora Šaľa ako člen rady Klubu.

Kontakt: tel. +421905277936
            mail: psabik@potapacisala.sk

 

Bc. Rastislav Orel

Je absolventom VŠ - bakalárskeho štúdia Zdravotnícky záchranár. S potápaním začal v roku 1999 v združení C.M.A.S. Od roku 2003 je v združení SDI s kvalifikáciou Divemaster a Nitrox Diver v TDI. Je členom tímu pracovných potápačov.
Pôsobí v profesionálnej potápačskej záchrannej skupine v HaZZ.
V Klube potápačov Amfora Šaľa pôsobí ako inštruktor potápania a lektor prvej pomoci.

Kontakt: tel. +421903378444
            mail: rorel@potapacisala.sk

 

Ing. Emil Raschman, PhD.

Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore "Mikroelektronika". Prvú kvalifikáciu získal v roku 1999 v združení C.M.A.S. Postupne získaval ďalšie kvalifikácie - v roku 2003 Advanced diver, neskôr Rescue diver v združení Scuba Diving International a v roku 2005 kvalifikáciu P** v zdužení C.M.A.S.
V Klube potápačov Amfora Šaľa pôsobí ako člen Klubu a pracovný potápač.
 

Kontakt: tel. +421907291778
            mail: eraschman@potapacisala.sk

 

Ing. Peter Turenič

Je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore "Občianska bezpečnosť". Potápaniu sa začal venovať v roku 2000 a postupne sa vypracoval na úroveň ADVANCED DIVER v potápačskom združení SDI.
V Klube potápačov Amfora Šaľa pôsobí ako člen Klubu a pracovný potápač.


Kontakt:  mail: pturenic@potapacisala.sk